Tel: + 48 602 106 412
Email: info@wojtus.info
wulkanizacja WOJTUS


Porady

Okres użytkowania opon w samochodach osobowych i dostawczych, z uwzględnieniem kół zapasowych

Niniejsze zalecenia odnoszą się do opon samochodów osobowych oraz dostawczych opatrzonych znakiem C, CP lub LT po oznaczeniu rozmiaru opony. Odpowiedzialność za ogólną dbałość o opony oraz ich konserwację spoczywa przede wszystkim na użytkownikach. To od nich zależy ustalenie, kiedy należy wymienić oponę. Użytkownicy powinni pamiętać, że opony są wykonane z różnorodnych typów materiałów oraz mieszanek gumy, których właściwości eksploatacyjne mają istotne znaczenie dla funkcjonowania samej opony. Te właściwości opony ulegają zmianie w czasie. W przypadku każdej opony zmiana ta zależy od wielu czynników, takich jak pogoda, warunki przechowywania oraz używania (obciążenie, ciśnienie w oponach, konserwacja, itp.), którym poddawana jest opona w okresie użytkowania. Ze względu na znaczne różnice tych zmian w zależności od warunków eksploatacji, nie jest możliwe wcześniejsze przewidzenie okresu użytkowania poszczególnych opon. Dlatego też oprócz regularnych kontroli oraz sprawdzania ciśnienia opon przez użytkownika, zaleca się, aby opony samochodów osobowych i dostawczych poddawano regularnym kontrolom przez wykwalifikowanych specjalistów, takich jak sprzedawcy opon, którzy ocenią przydatność opony do dalszej eksploatacji. Opony używane przez okres 5 lat lub więcej powinny być kontrolowane przez specjalistów co najmniej raz na rok.
Użytkowników zachęca się do zwracania uwagi nie tylko na wizualny stan opon oraz ich ciśnienie, lecz również na wszelkie zmiany właściwości dynamicznych, takie jak zwiększona utrata ciśnienia, hałas lub wibracje, które mogą oznaczać konieczność wymiany opon w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu. Nie jest możliwe przewidzenie czasu dokonania niezbędnej wymiany wyłącznie na podstawie wieku kalendarzowego opony. Niemniej wraz z postępującym wiekiem opony zwiększa się prawdopodobieństwo konieczności ich wymiany ze względu na zmiany spowodowane eksploatacją lub też inne czynniki wykryte podczas kontroli lub w trakcie użytkowania.
Podczas gdy większość opon wymaga wymiany przed upływem 10 lat, ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymianę na nowe wszystkich opon użytkowanych przez ponad 10 lat od daty produkcji, w tym opon zapasowych, nawet jeśli wyglądają one na zdatne do eksploatacji i nawet jeśli nie osiągnęły określonego przepisami stopnia zużycia. Zalecenie to nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności użytkowników za zmianę opon, kiedy to konieczne.
W przypadku opon stanowiących oryginalne wyposażenie pojazdu (tj. opon nabytych wraz z nowym pojazdem), należy stosować się zaleceń producenta dotyczących wymiany ogumienia w przewidzianych terminach (lecz przed upływem 10 lat) Sposób określenia daty produkcji opony Datę produkcji opony można bez trudu ustalić sprawdzając numer seryjny zlokalizowany na bocznej ścianie opony.
Numer seryjny stanowi kod alfanumeryczny składający się z 11 cyfr, które zazwyczaj, lecz nie zawsze, poprzedzone są akronimem "DOT". Ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego oznaczają datę produkcji.
W podanym poniżej przykładzie dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji (w przedziale od "01" do "52"), podczas gdy dwie ostatnie cyfry oznaczają rok produkcji. W przypadku opon wyprodukowanych przed 2000 r., rok produkcji jest przedstawiony za pomocą jednej cyfry a nie dwu (np. 189 oznacza 18 tydzień 1999 r.). W latach 1990 - 2000 niektóre opony były oznaczone trójkątem wskazującym na ostatnie cyfry numeru seryjnego w celu odróżnienia ich od opon wyprodukowanych we wcześniejszych okresach. Zalecenia


Informacje pochodzą z serwisu Bridgestone.